Na programe letného denného tábora 2023 sa pracuje

Predpokladané termíny táborov: 

Júl:

03.07.-07.07.2023

17.07.-21.7.2023

August:

07.08.-11.07.2023

Tešíme sa na deti a s nimi strávený čas. Bude nám spolu tvorivo, príjemne a veselo : Nájdete nás aj na FBhttps://www.facebook.com/hlinohraniesk-v%C3%BDroba-keramiky-kr%C3%BA%C5%BEky-pre-detidenn%C3%A9-mini-t%C3%A1bory-229983033679519

 

                          Kurzy pre deti

 

Kurz keramiky pre deti 

Začíname 17.01.2023

Kurz je určený pre deti od 6 do 10 rokov.

Deti budú modelovať rôznymi technikami, dekorovať, maľovať, glazovať, rýpať, vyrezávať a vyskúšajú si točenie na hrnčiarskych kruhoch.…a hlavne si užijú čas tvorenia s kamarátmi. Všetky vytvorené diela si na konci kurzu (alebo priebežne) odnesú domov ♥  

     

Kurz sa bude konať  každý útorok od 15:30 do 17:30 hod.

  • Počet detí v skupine: 7 
  • Počet lekcií: 10
  • Čas trvania 1 lekcie / 2 hod.
  • Cena kurzu: 140€

V cene kurzu je zahrnuté: hlina, engoby, glazúry , energie, 4x (a viac) výpal v keramickej peci, lektorné, zabezpečenie pomôcok, režijné náklady. 

Deti môžete prihlásiť na kurz online alebo mailom: hlinohranie@gmail.com či telefonicky: 0903704568

Spýtajte sa prosím pred prihlásením dieťaťa, na voľné miesto.

Kurz modelovania a točenia pre deti 

 Začíname: 13.01.2023

Kurz je určený pre deti od 10-15 rokov.

Deti sa budú venovať figurálnej, reliefnej tvorbe a točeniu na hrnčiarskych kruhoch.Všetky vytvorené diela si na konci kurzu (alebo priebežne) odnesú domov

Kurz sa bude konať každý piatok od 15:00 do 17:00 hod.

  • Počet detí v skupine: 7  

  • Počet lekcíí: 10
  • Čas trvania 1 lekcie / 2hod.
  • Cena kurzu: 140€

V cene kurzu je zahrnuté: hlina, engoby, glazúry , energie, cca 4x výpal v keramickej peci, lektorné, zabezpečenie pomôcok, režijné náklady.

Deti môžete prihlásiť na kurz online alebo mailom: hlinohranie@gmail.com či telefonicky: 0903704568

Spýtajte sa prosím pred prihlásením dieťaťa, na voľné miesto.

 

                                         ♥

Všetky vytvorené  diela, si deti na konci kurzu (alebo priebežne) odnesú domov. 

Teším sa na deti a ich úžasne pozitívnu a hravú energiu, ktorá tu po nich vždy zostáva♥ 

            Tatiana

 

Video z denného tvorivého tábora